Spacer

Identifikace projektu

Název projektu spacer Výstavba sportovního areálu a rekonstrukce tělocvičny v městě Břidličná
Název operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko
Prioritní osa 4
Prioritní oblast podpory 4.1
Číslo výzvy

04

Výzva     Výzva č. 4.1 – 04 Rozvoj venkova
Název oblasti podpory Rozvoj venkova
Registrační číslo projektu CZ.1.10/4.1.00/04.01019
Datum zahájení projektu 01.10.2007
Datum končení projektu 15.11.2014
Příjemce podpory
a realizátor projektu
Město Břidličná
Sídlo: Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Provozovatel projektu Město Břidličná, prostřednictvím Základní školy Břidličná, okres Bruntál
Sídlo: Komenského 360, 793 51 Břidličná
Kontaktní osoba Jaroslava Charvátová, tajemnice
tajemnik@mu-bridlicna.cz ; +420 554 286 390

 

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování sportovního víceúčelového areálu a rekonstrukce tělocvičny při Základní škole Břidličná.

Nově budovaný sportovní areál nabízí několik sportovišť s širokou škálou sportovního, zájmového a relaxačního využití. Konkrétně v rámci něj vzniklo multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem, dráha s umělým povrchem pro skok do dálky s doskočištěm do písku, běžecká dráha s umělým povrchem, cvičná tenisová stěna, hřiště se stolním tenisem. V areálu jsou provedeny terénní a sadové úpravy, jsou osazeny lavičky, položeny chodníky, je rozšířeno parkoviště a celý areál je nově zatravněn a oplocen. Pohyb v areálu je řešen bezbariérově.

Součástí kompletně zrekonstruovaného objektu tělocvičny je nově také vnitřní horolezecká stěna.
Projekt představuje komplexní venkovní a vnitřní sportovní zázemí, využitelné jak místní základní školou a místními spolky, tak všemi občany města Břidličná a jeho okolí.

 

Cíle projektu

Realizace projektu představuje pro obyvatele města Břidličná vznik široké nabídky volnočasových aktivit. Sportovní areál při základní škole, včetně objektu tělocvičny, se stane kvalitním, bezpečným, sportovním a volnočasovým zázemím, určeným k využití jak pro ZŠ, tak pro místní spolky a občany města a okolí bez rozdílu. Projekt znamená zkvalitnění infrastruktury školského zařízení v Břidličné, vybudování veřejné sportovní plochy a vytvoření komplexní nabídky možností trávení volného času. Projekt přispívá k podpoře komplexního rozvoje města Břidličná, ke zvýšení jeho atraktivity a kvality života místních obyvatel.

 

Informace pro uživatele projektu:

Návštěva celého areálu je pro všechny uživatele zdarma. Každý návštěvník musí dodržovat provozní řády hřiště a tělocvičny.

Uživatelem projektu mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě se správcem hřiště, ředitelem školy, nebo starostou města na základě rezervace na webu školy: www.skolabridlicna.cz

Rozvrh naleznete zde: www.supersaas.cz/schedule/bridlicna/sportovni_hriste

 

Fotodokumentace

Foto Foto Foto
Foto Foto Foto
Foto Foto  
Publicita